ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ

 

ШАНОВНІ СТЕЙКХОЛДЕРИ, ЗДОБУВАЧІ ВИЩОЇ ОСВІТИ, ВИПУСКНИКИ, КЕРІВНИКИ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я!

Кафедра організації вищої освіти, охорони здоров’я та гігієни запрошує Вас до громадського обговорення освітньої програми «Публічне управління та адміністрування у галузі охорони здоров’я» та навчального плану для другого рівня вищої освіти.
Шляхом участі в ONLINE ОПИТУВАННЯХ, Ви маєте реальну можливість вплинути на покращення якості змісту освітньої програми, запропонувати бажані зміни та виразити власні враження у відповідях на відкриті питання.
Система збору відповідей для здобувачів вищої освіти є анонімною.
Академічна доброчесність, свобода висловлювання думок і конструктивна критика належать до пріоритетів діяльності нашої КАФЕДРИ.

Адреса для листування: kafedra.ooz@dnmu.edu.ua

Посилання на анкети
Зауваження та пропозиції Ви можете висловити шляхом заповнення анкети за посиланнями
Посилання на результати опитувань Посилання на узагальнені матеріали обговорення ОП
Анкета для зовнішніх стейкголдерів
Анкета для внутрішніх стейкголдерів
Анкета для здобувачів ВО
Опитування зовнішніх стейкголдерів
Опитування внутрішніх стейкголдерів
Опитування здобувачів ВО
Узагальнена таблиця громадського обговорення
Рецензія ОП 1
Рецензія ОП 2
Рецензія ОП 3
Рецензія ОП 4