Новини. Оголошення


Освітній проект «Стоп COVID-19»

Докладніше
Донецький національний медичний університет разом з Департаментом охорони здоров’я Донецької облдержадміністрації 4.05.2020 року розпочали освітній онлайн-проект «Стоп COVID-19» для студентів та медичних працівників Донецької області.

Координатор проекту – кафедра організації вищої освіти, управління охороною здоров’я та гігієни ДНМУ.

Матеріали проведених вебінарів розміщені на сайтах ДНМУ та ДОЗ ОДА.

  1. 04.05.2020 року відбувся перший вебінар «Епідеміологія. Оперативний моніторинг за поширенням COVID-19. Нормативно-правове забезпечення заходів по подоланню пандемії».(Лобас В.М., Петряєва О.Б., Стельмашонок А.Г., Слюсар Л.І.).
  2. 08.05.2020 у приміщенні Обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф відбулась лекція «Невідкладна допомога хворим з COVID-19 на догоспітальному етапі та реанімаційні заходи в умовах стаціонару» (Лобас В.М., Петряєва О.Б., Нестеренко О.М., Стельмашонок А.Г., Кіяшко І.А., тренінг проводили працівники ОЦ ЕМД та МК та студенти ДНМУ).
  3. 13.05.2020 у приміщенні Центру первинної медико-санітарної допомоги №1 було проведено чергову лекцію «Маршрутизація пацієнтів з підозрою на COVID-19, які звернулись на первинну ланку». Лекцію провів головний лікар ЦПМСД №1, експерт департаменту ОЗ ДонОДА за направленням «загальна практика – сімейна медицина», асистент кафедри внутрішньої медицини №1 Донецького національного медичного університету Власенко Олександр Борисович (Лобас В.М., Петряєва О.Б., Стельмашонок А.Г.).
  4. 19.05.2020 у приміщенні Центру первинної медико-санітарної допомоги №1 було проведено чергову лекцію «Особливості клінічних проявів та лабораторна діагностика COVID-19». Лекцію провела асистент кафедри епідеміології, інфекційних хвороб та лабораторної діагностики ДНМУ, лікар вищої категорії Глухова Олена Іллівна (Лобас В.М., Петряєва О.Б., Стельмашонок А.Г.).
  5. 20.05.2020 у приміщенні Центру первинної медико-санітарної допомоги №1 було проведено чергову лекцію «Особливості гострої респіраторної хвороби COVID-19 у дітей».

Лекцію провели завідуюча кафедрою педіатрії, неонатології та дитячих інфекцій ДНМУ, к.м.н., доцент, експерт департаменту ОЗ ДонОДА за напрямом дитяча гастроентерологія Самойленко Ірина Григорівна та завідувач інфекційним відділенням №2 КНП ДТМО КМР, експерт департаменту ОЗ ДонОДА за напрямом дитячі інфекційні хвороби, асистент кафедри педіатрії, неонатології та дитячих інфекцій ДНМУ Яковенко Дмитро Вадимович (Лобас В.М., Петряєва О.Б., Стельмашонок А.Г.).

  1. 27.05.5050 було проведено чергову лекцію «Надання допомоги хворим на COVІD-19 в умовах стаціонарного відділення».

Про новини у законодавстві України, що стосується боротьби з коронавірусною інфекцією, розповіла начальник відділу навчальних закладів, післядипломної освіти, мобілізаційної роботи, ресурсного та правового забезпечення департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Стельмашонок Алла Георгіївна.

Лекцію «Організація медичної допомоги хворим на гостру респіраторну хворобу COVID-19 в умовах інфекційної лікарні» провела головний лікар КНП «Інфекційна лікарня м. Костянтинівка» Шейченко Надія Василівна (Лобас В.М., Петряєва О.Б., Стельмашонок А.Г.).


Студенты ДНМУ прийняли участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні проблеми національно-культурної ідентичності: регіональний вимір»

 

 

 

Докладніше

Упродовж 24-25 вересня у Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка тривала робота Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні проблеми національно-культурної ідентичності: регіональний вимір», яка проводилася в режимі онлайн-відеоконференції.

Роботу наукового заходу відкрив вітальним словом від ректорату педагогічного університету проректор з наукової роботи, доктор географічних наук Сергій Шевчук. Він окреслив актуальні завдання сучасної гуманітаристики у галузі державотворення, серед яких формування національно-культурної ідентичності посідає чільне місце.

У пленарному засіданні секції 2: РОЛЬ ОСВІТНІХ, КУЛЬТУРНИХ ЗАКЛАДІВ У ФОРМУВАННІ СУЧАСНИХ ФОРМ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ прийняли участь студенти 6 курсу медичного факультету №1 Григоров Олександр та Матюшин Сергій (науковий керівник – Костецький І.В., асистент кафедри організації вищої освіти, управління охороною здоров’я та гігієни Донецького національного медичного університету) з роботою на тему: УКРАЇНСЬКІ НАРОДНІ ТРАДИЦІЇ ЯК ФОРМА РЕАЛІЗАЦІЇ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧОЇ ПОЛІТИКИ НАШОЇ ДЕРЖАВИ, в якій розглянуті деякі аспекти використання народних традицій українського народу для збереження здоров’я та актуальні питання сучасної української сімейної медицини.

До участі у конференції долучились академічні інститути, музейні установи, заклади вищої освіти Києва, Львова, Полтави, Одеси, Краматорська, Слов’янська, Кременчука, Ніжина, Переяслава.

Програма конференції


Студенты ДНМУ прийняли участь у роботі ХIІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів з міжнародною участю «ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ У МОЛОДІ»

 

 

 

 

 

Докладніше

Міністерство освіти і науки України та Одеська національна академія харчових технологій з 1 по 3 жовтня 2020 року проводили дистанційно ХIІІ Всеукраїнську науково-практичну конференцію молодих учених і студентів з міжнародною участю «ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ У МОЛОДІ».

Всіх учасників конференції привітав ректор Одеської національної академії харчових технологій, доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат державної премії України Єгоров Б.В.

У секційному засіданні «Вода та сучасні проблеми екології води» прийняли участь студенти 6 курсу медичного факультету №1 Матюшин Сергій та Григоров Олександр (науковий керівник – Костецький І.В., асистент кафедри організації вищої освіти, управління охороною здоров’я та гігієни Донецького національного медичного університету) з роботою на тему: ЯКІСТЬ ПИТНОЇ ВОДИ НА ДОНБАСІ – ГІГІЄНІЧНИЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМИ. Студенти відзначили, що забезпечення населення Донецької області, особливо в сільській місцевості, питною водою гарантованої якості та в достатній кількості є важливою гігієнічною проблемою, яка через проведення військових дій на Донбасі стала ще актуальнішою. Повне припинення вогню на Донбасі є передумовою для майбутнього відродження цього краю, яке базується на інституційних, структурних та ін. реформах, а їх практичне впровадження дозволить також вирішити проблемні питання з питною водою цього регіону.

На секції були розглянуті питання екологічного стану водних ресурсів в Україні, сучасні досягнення в технології водопідготовки питної води та ін.

Програма конференції


Студенты ДНМУ прийняли участь у роботі XVII Міжнародної наукової конференції студентів, молодих вчених та фахівців «Актуальні питання сучасної медицини»

 

Докладніше

Студенти нашого закладу Ліперт Лілія та Матюшин Сергій (6 курс медичний факультет №1) прийняли онлайн-участь у XVII Міжнародній науковій конференції студентів, молодих вчених та фахівців «Актуальні питання сучасної медицини», яка була присвячена 215-річчю від дня заснування медичного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, 1-2 жовтня 2020 року.

 

Відкрив конференцію ректор університету, доктор соціологічних
наук, професор, академік НАН України Бакіров В.С. Всіх учасників ювілейного заходу привітав декан медичного факультету, професор Ігор Белозьоров з презентацією монографії «Медичний факультет Каразінського університету 1805–1920 рр».

Наші студенти прийняли участь у роботі секції «Гігієна та соціальна медицина» з доповіддю «ГІГІЄНА ТА ЕКОЛОГІЯ» ЯК ПРЕДМЕТ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ, ЩО ФОРМУЄ СВІТОГЛЯД У СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ» (науковий керівник: Костецький І.В., асистент кафедри вищої освіти, організації охорони здоров’я та гігієни).

Лілія Ліперт розповіла про тісний зв’язок екології та здоров’я населення, значенні гігієнічних наук у науковому обґрунтуванні параметрів навколишнього середовища, про місце гігієни в системі сучасної вищої медичної освіти.

Одним з ефективних методів при вивченні «Гігієни та екології» в ДонНМУ стало використання кейс-метода конкретних ситуацій. Цей метод ситуаційного аналізу передбачає розгляд так званих кейсів – стислого викладення реальної ситуації з даними у вигляді єдиного інформаційного комплексу.

Організаторів та учасників секції цікавили питання організації освітнього процесу в нашому закладі, в тому числі при вивченні гігієнічних наук.

Доповідач висловила свою думку щодо підготовки лікарів в сучасних умовах, акцентувавши увагу на практичних вміннях майбутніх фахівців та готовності їх до самостійної професійної діяльності. Ліперт Лілія переконана, що гігієнічні науки вчать майбутніх медиків професійній далекоглядності, вбачаючи у медичних проблемах суспільства результат складного механізму взаємодії біологічних, економічних, політичних та ін. факторів сучасності.

Програма конференції