Для групи забезпечення

Діагностичне опитування членів групи забезпечення спеціальності

 

Шановні колеги!

      Просимо Вас взяти участь в експертній оцінці якості другої редакції освітньої програми «Публічне управління та адміністрування у галузі охорони здоров’я» за критеріями акредитації, враховуючи результати першого року упровадження програми у Донецькому національному медичному університеті.

      Просимо Вас критично оцінити переваги цієї програми порівняно з варіантом 2016 року; визначити недоліки, якщо, на Ваш погляд, мають місце для подальшого удосконалення освітньої програми і поліпшення якості освітнього процесу.

      На основі узагальненої думки групи забезпечення спеціальності випускова кафедра організації вищої освіти, управління охороною здоров’я та гігієни зробить висновок щодо спроможності забезпечити дотримання певних критеріїв для визначення перспектив і процедур поліпшення якості у 2020-2021 н.р..

Дякуємо за участь у діагностичному опитуванні !

 

       Анкета є відкритою, тому просимо Вас зазначити Ваші персональні дані.

  П.І.Б. _______________

  наук. ступінь, вчене звання  ______________________________

  Стаж науково-педагогічної роботи _____

 

      Інструкція щодо заповнення таблиці. У таблиці визначено деякі критерії та показники, за якими пропонуємо оцінити редакцію освітньої програми 2020. Під час аналізу відповідності освітньої програми ( далі ОП ) певним критеріям Ви маєте підтвердити або спростувати динаміку змін та розвитку ОП. У колонках 3-6  зробіть відповідну позначку + або V.

      У п. 7 просимо Вас стисло аргументувати Вашу думку щодо обраного варіанту відповіді. Більш розгорнуту відповідь за бажання можете дати після таблиці.


Діагностичне опитування членів групи забезпечення спеціальності

 

Особиста думка члена групи забезпечення спеціальності  (розгорнута відповідь).

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 Дата                                                                    Підпис