Для здобувачів

Методика 1

Опитувальник «Задоволення якістю організації виробничої практики»

 

Шановні здобувачі ступеню магістра публічного управління та адміністрування !

 

Кафедра організації вищої освіти, управління охороною здоров’я та гігієни Донецького національного медичного університету проводить опитування студентів щодо організації  виробничої практики зі спеціальності «Публічне управління та адміністрування».

Просимо Вас дати відповіді на запитання, що стосуються якості організації виробничої практики.

Всі відповіді є суворо конфіденційними та анонімними і будуть сконсолідовані у загальний звіт. Дякуємо за ваш час та точку зору.

Оцініть, будь ласка, якість організації виробничої практики за п’ятибальною шкалою (1-5), де: «1» – незадовільно, «5» – відмінно.

Критерії оцінювання
1. Я задоволений(а) рівнем організації виробничої практики 1 2 3 4 5
2. Завдання з практики були практично орієнтованими 1 2 3 4 5
3. Завдання з практики були складними і не враховували рівень здобутих теоретичних знань 1 2 3 4 5
4. Інструкції із заповнення щоденника і підготовки звіту були зрозумілими і конкретними. 1 2 3 4 5
5. Оцінювання результатів виробничої практики відбувалось прозоро та чесно 1 2 3 4 5
6. Проходження виробничих практик  сприяло підвищенню моїх знань та практичних навичок 1 2 3 4 5
7. Я своєчасно отримував\ла необхідну консультативну і організаційну допомогу для виконання завдань 1 2 3 4 5
8. Я своєчасно отримав\ла завдання з виробничої практики та іншу документацію 1 2 3 4 5
9. Керівник практики допомагав у підготовці звіту та інших матеріалів 1 2 3 4 5
10. Я своєчасно представив\ла на кафедру звітну документацію 1 2 3 4 5

ДЯКУЄМО!    Ваші відповіді будуть використані для поліпшення якості організації виробничої практики

Просимо направити заповнену анкету на адресу кафедри kafedraozo@ukr.net