Група забезпечення освітньої програми «Публічне управління та адміністрування у галузі охорони здоров’я» за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування на другому рівні вищої освіти

 

 

Лобас Віталій Михайлович

Доктор наук з державного управління, професор

Заслужений лікар України

Докладніше

Професійні інтереси:

 • Організація управління охороною здоров’я
 • Публічне управління та адміністрування
 • Державна політика в галузі охорони здоров’я

Забезпечує компоненти ОП:

 • Державна політика і державне регулювання сфери охорони здоров’я
 • Теорія і практика медичного страхування
 • Регіональне управління сферою охорони здоров’я
 • Дисципліни за вибором студента

Досвід роботи у вищій школі: 19 років

Практичний \ управлінський досвід:

 • хірург у ЦРЛ м. Костянтинівка Донецької області
 • хірург у клінічній міській лікарні № 16 м. Донецька
 • головний лікар-хірург управління охорони здоров’я Донецької області
 • начальник управління охорони здоров’я Донецької області
 • головний лікар обласної клінічної лікарні ім. М. Калініна
 • заступник голови Донецької облдержадміністрації
 • завідувач кафедри організації вищої освіти, управління охороною здоров’я та гігієни.

Участь у соціальних проєктах: 2020 рік. Освітній проект «Стоп COVID-19» для студентів та медичних працівників Донецької області спільно із Департаментом охорони здоров’я Донецької облдержадміністрації

Досвід в якості експерта:

 • Приймає участь в атестації медичних працівників.
 • Член спец. вченої ради Д 11.107.01 у Донецькому держ. ун.-ті управління.

Наукові здобутки: Автор понад 100 наукових праць, у тому числі 7 монографій.

Google Scholar Profile

ORCID


 

Соколова Ірина Володимирівна

Доктор педагогічних наук, професор

Академік Української Академії Акмеологічних наук

Докладніше

Професійні інтереси:

 • Методологія наукового дослідження
 • Медична освіта; стандартизація вищої освіти
 • Управління персоналом у сфері освіти та охорони здоров’я
 • Професійний розвиток викладачів

Забезпечує компоненти ОП:

 • Методологія і методика наукового дослідження дисципліни за вибором студента

Досвід роботи у вищій школі: 28 років

Практичний \ управлінський досвід:

 • Заступник директора з навчально-виховної роботи, методист-організатор Науково-методичного центру Управління освіти Маріупольської міської ради
 • декан факультету іноземних мов Маоіупольського державного університету
 • проректор з наукової роботи, проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків
 • завідувач кафедри англійської мови, англійської філології, освітнього менеджменту та педагогіки

Участь у міжнародних проєктах, стажуваннях: 2017-2022 рр. – “Higher Education Quality and Its Expert Support: Ukraine’s movement towards the European Union”Програма Європейського Союзу ЕРАЗМУС+ з європейських студій 587094-EPP-1-2017-1-UA-EPPJMO-MODULE

Досвід в якості експерта: 2015–2018 рр. член Наукової ради МОН України (експерт з фахового напряму: Педагогіка, психологія, соціологія, українознавство, проблеми освіти, науки, молоді та спорту). З 2015 р. – член спеціалізованої вченої ради Д 18.092.01 у Бердянському державному педагогічному університеті.

Наукові здобутки: Автор понад 250 наукових і навчально-методичних праць, з них:  наукові видання – 8  (одна одноосібна монографія); навчальні посібники – 3 (1 – з грифом МОН) ; навчально-методичні посібники – 6; монографії, понад 60 статей у наукових фахових виданнях фахових виданнях (категорія Б).

Google Scholar Profile

ORCID


 

Вовк Світлана Михайлівна

Доктор наук з державного управління, доцент

Докладніше

Професійні інтереси:

 • Наукова аналітика в сфері управління, маркетингу, Event-менеджменту, освіті та медичній галузі
 • Механізми державного управління системою охорони здоров’я
 • Соціальна медицина, організація охорони здоров’я
 • Економіка охорони здоров’я
 • Менеджмент в охороні здоров’я
 • Підприємництво та бізнес-планування у сфері охорони здоров’я
 • Фасиліті-менеджмент. Актуальні питання управління логістикою в охороні здоров’я
 • Професійний розвиток викладачів

Забезпечує компоненти ОП:

 • Економічна політика і фінансовий менеджмент в публічному управлінні
 • Публічне управління та адміністрування у сфері охорони здоров’я
 • Дисціплини за вибором студента

Досвід роботи у вищій школі: 11 років

Практичний \ управлінський досвід:

 • Лікар акушер-гінеколог, стаж 30 років;
 • Старший викладач кафедри менеджменту у невиробничої сфері Донецького державного університету управління;
 • Доцент кафедри організації вищої освіти, управління охороною здоров’я та гігієни ДНМУ
 • Професор кафедри організації вищої освіти, управління охороною здоров’я та гігієни ДНМУ

Участь у міжнародних проєктах, стажуваннях: 2020 – Internationalization of Higher Education. Organization of the educational process and innovative teaching methods in higher education institutions in Poland, Warsaw, Certificate № 188/2020 – international postgraduate practical internship.

Наукові здобутки: Автор понад 100 наукових і навчально-методичних праць, з них:  монографії – 6 (1- одноосібна монографія); навчально-методичні посібники – 5 (1 – з грифом МОЗ); понад 30 статей у наукових фахових виданнях фахових виданнях (категорія Б), статті в іноземних виданнях, які входять до наукометричних баз.

Google Scholar Profile

ORCID

Web of Science Researcher ID: AAJ-2336-2021


 

Петряєва Олена Борисівна

Кандидат наук з державного управління, доцент

Докладніше

Професійні інтереси:

 • Організація безперервної професійної освіти, управління персоналом та комунікації в сфері охорони здоров’я, управління якістю медичної допомоги

Забезпечує компоненти ОП:

 • Методологія і методика наукових досліджень практичних питань в період реформування галузі охорони здоров’я за ініціативою курсантів/магістрів

Досвід роботи у вищій школі: 14 років

Практичний \ управлінський досвід: 

 • Заступник головного лікаря міської лікарні м. Донецька
 • Начальник управління охорони здоров’я Донецької області
 • Заступник голови Донецької облдержадміністрації
 • Заступник голови Донецької облдержадміністрації – директор департаменту охорони здоров’я Донецької облдержадміністрації
 • Проректор з науково-педагогічної та лікувальної роботи Донецького національного медичного університету, доцент кафедри організації вищої освіти, управління охороною здоров’я та гігієни

Участь у міжнародних проєктах, стажуваннях:

 • Проект «Teaching for the better future» – Норвегія-США-Україна (реалізація 2017 – 2019 рр.)
 • Проект «Eurasian Child Mental Health Study (FACMHS)» – 22 університети з 20 країн світу (реалізація 2017-2019)
 • Проект «GAP pre-servis training in child and adolescent mental health» – Норвегія, Україна, Грузія, Вірменія (реалізація 2018-2020), Звіт ВООЗ «Enhancing mental health pre-service training with the mhGAP intervention guide: experiences and lessons learned» (https://apps.who.int/iris/handle/10665/333970)
 • Стажування в університеті м. Тронхейм (Норвегія, 2019 рік)

Наукові здобутки: Автор понад 50 наукових і навчально-методичних праць, з них: підручник з державного управління

Google Scholar Profile

ORCID


 

Самойленко Олена Валентинівна

Кандидат філологічних наук

Докладніше

Професійні інтереси:

 • Словотвір сучасної англійської, французької, української, російської мов
 • Медична термінологія,  професійний розвиток викладачів

Забезпечує компоненти ОП:

 • Методологія і методика наукового дослідження дисципліни за вибором студента

Досвід роботи у вищій школі: 11 років

Практичний \ управлінський досвід: Завідувачка кафедри мовних та гуманітарних дисциплін № 1 Донецького національного медичного університету

Участь у міжнародних проєктах, стажуваннях: January 20 – February 28, 2020 Effective Methods of Teaching Philological Sciences in Higher Education Institutions, Facultatea de Litere, North University Centre of Baia Mare (Romania) – international internship

Bukovel Academic Spring School (BASS-2019), sponsored by the Ukrainian-American Association of College Educators in partnership with Vistas Canada Edu Consulting

Наукові здобутки: Автор понад 120 наукових і навчально-методичних праць, з них:   навчальні посібники – 2; навчально-методичні посібники – 1; монографії, понад 20 статей у наукових фахових виданнях фахових виданнях (категорія Б), статті в іноземних виданнях, які входять до наукометричних баз, включаючи Scopus

Google Scholar Profile

ORCID


 

Ящишина Юлія Миколаївна

Кандидат психологічних наук, доцент, медичний психолог

Докладніше

Професійні інтереси:

 • медична освіта; психічне здоров’я, психологія, психотерапія, здоров’язберігаючі та комунікативні технології
 • розробка та проведення тренінгів
 • професійний розвиток лікарів, психологів, викладачів

Забезпечує компоненти ОП:

 • Публічний дискурс

Досвід роботи у вищій школі: 17 років

Практичний \ управлінський досвід: 

 • Доцент кафедри психіатрії, психотерапії, наркології та медичної психології Донецького національного медичного університету
 • Автор та ведуча практичного курсу для психологів «Психотехнології в управлінні, освіті та соціальній роботі» Центру післядипломної освіти та підвищення кваліфікації Донбаської державної машинобудівної академії (ДДМА)
 • Керівник Центру психологічної допомоги «Довіра» ДДМА
 • Завідувач психологічної служби Краматорського міськво Донецької області
 • Психолог вищої категорії

Участь у міжнародних проєктах, стажуваннях:

 • Участь у міжнародній програмі підвищення кваліфікації для освітян (Польща – Німеччина, диплом ЕЕ 22-16), липень 2016 р.
 • Навчання, стажування та сертифікація по міжнародній інтегрованій програмі підготовки тренерів «Training of trainers EUROPEAN – 2016»
 • З 2002 р. приймала участь у реалізації державних та міжнародних здоров’язберігаючих програм, у тому числі Європейської комісії, Американського Національного Альянсу Здоров’я (США)

Наукові здобутки: Автор понад 50 наукових і навчально-методичних праць, з них  дві монографії у співавторстві та 4 навчально-методичного характеру, навчальний посібник з грифом МОН

Google Scholar Profile: 

ORCID: 


Група забезпечення освітнього процесу на другому рівні вищої освіти для нормативних і вибіркових компонентів освітньої програми «Публічне управління та адміністрування у галузі охорони здоров’я»


 

Грицук Юрій Валерійович

Кандидат технічних наук, доцент

Докладніше

Професійні інтереси:

 • Інформаційні технології в практичних дослідженнях
 • Організація навчання здобувачів з використанням інформаційних технологій
 • Інформаційні системи

Забезпечує компоненти ОП:

 • Управління інформаційними системами у сфері охорони здоров’я
 • Управління проєктами з використанням сучасних ІКТ
 • Упровадження електронного урядування у сфері охорони здоров’я

Досвід роботи у вищій школі:  20 років

Практичний \ управлінський досвід:

 • Доцент кафедри загальної інженерної підготовки Донбаської національної академії будівництва і архітектури
 • Начальник відділу інформаційних технологій Донбаської національної академії будівництва і архітектури.

Google Scholar Profile 

ORCID

Scopus

ResearcherID


 

 

Петров Євгеній Вікторович

Доктор юридичних наук, професор

Докладніше

Професійні інтереси:

Забезпечує компоненти ОП:

Досвід роботи у вищій школі:  років

Наукові здобутки:

Google Scholar Profile 

ORCID


 

Половян Наталія Сергіївна

Кандидат економічних наук, доцент

Докладніше

Професійні інтереси:

 • Управління, планування та регулювання економіки
 • Стратегічне управління
 • Методологія прийняття управлінських рішень
 • Право в публічному управлінні
 • Організація та управління охороною здоров’я

Забезпечує компоненти ОП:

 • Право в публічному управлінні (дисципліни за вибором студента)

Досвід роботи у вищій школі: 20 років

Наукові здобутки:Автор понад 60 наукових і навчально-методичних праць, з них: колективна монографія – 1; навчальні посібники – 3; навчально-методичні роботи – 4; понад 30 статей у наукових фахових виданнях

Google Scholar Profile 

ORCID


 

Северин Григорій Костянтинович

Кандидат медичних наук, доцент

Докладніше

Професійні інтереси:

 • Історія медицини
 • Соціальна медицина, організація охорони здоров’я
 • Економіка охорони здоров’я
 • Громадське здоров’я
 • Державна стратегія здорового способу життя

Забезпечує компоненти ОП:

 • Варіативна частина програми, цикл дисциплін загальної підготовки

Досвід роботи у вищій школі: 36 років

Практичний \ управлінський досвід: 

 • Клінічний ординатор зі спеціальності «соціальна гігієна та організація охорони здоров’я”
 • Асистент кафедри соціальної гігієни, ООЗ з курсом історії медицини ДонМІ
 • Заступник голови профспілки студентів ДонМІ
 • Доцент кафедри соціальної медицини, організації охорони здоров’я та історії медицини ДНМУ
 • Голова Ради молодих учених і спеціалістів ДонНМУ
 • Завідувач Народним музеєм історії ДонНМУ
 • Голова первинної організації Червоного хреста ДНМУ
 • Навчальний доцент кафедри соціальної медицини, організації охорони здоров’я та історії медицини ДНМУ

Участь у міжнародних проєктах, стажуваннях:

 • 2012 рік – стажування в Міністерстві охорони здоров’я України;
 • 2019 рік – стажування з менеджменту та організації охорони здоров’я в клініці Espacio de Salud DKV Health Spase (о.Тенерифе, Іспанія)

Наукові здобутки:

 • Автор більше 350 друкованих праць, у тому числі 8 монографій та 7 раціоналізаторських пропозицій, 7 навчальних посібників

Google Scholar Profile

ORCID


 

Марченко Вікторія Валеріївна

Кандидат наук з державного управління, доцент

Докладніше

Професійні інтереси:

 • Менеджмент у невиробничій сфері
 • Механізми державного управління у сфері послуг
 • Історія державного управління
 • Історія публічного управління
 • Державна політика в соціогуманітарній сфері
 • Управління змінами та впровадження інновацій
 • Самоменеджмент
 • Медична освіта
 • Культура управління
 • Управління персоналом у сфері освіти та охорони здоров’я
 • Професійний розвиток викладачів

Забезпечує компоненти ОП:

 • Історія державного управління
 • Історія публічного управління
 • Державна політика в соціогуманітарній сфері
 • Самоменеджмент
 • Управління змінами та впровадження інновацій

Досвід роботи у вищій школі: 16 років

Практичний \управлінський досвід:

 • Доцент кафедри менеджменту у невиробничої сфері Донецького державного університету управління;
 • Заступник декана факультету заочного навчання Донецького державного університету управління;
 • Доцент кафедри організації вищої освіти, управління охороною здоров’я та гігієни Донецького національного медичного університету.

Наукові здобутки: Понад 40 наукових і навчально-методичних праць та конференцій, навчальний посібник з дисципліни: «Управління змінами»

Google Scholar Profile 

ORCID