Індивідуальне завдання видається керівником кваліфікаційної роботи, кожному студенту індивідуально, у відповідності до його теми дослідження.
Тематика індивідуальних формується відповідно до тематики науково-дослідних робіт кафедри та кваліфікаційної роботи студента.

Орієнтовні індивідуальні завдання на виробничу практику

для магістрів ІІ року навчання

 

 1. Вплив психологічного клімату в колективі на ефективність роботи закладу охорони здоров’я (на прикладі …….)
 2. Механізми управління якістю медичної допомоги (на прикладі …….)
 3. Розробка пропозицій щодо формування механізмів інновацій у сфері охорони здоров’я (на прикладі …….)
 4. Публічне управління розвитком медичного закладу (на прикладі …….)
 5. Формування регіональних особливостей охорони здоров’я (на прикладі …….)
 6. Регулювання приватного сектора в медичній галузі України (на прикладі …….)
 7. Механізм управління закладом охорони здоров’я в умовах децентралізації (на прикладі …….)
 8. Регіональні стратегії соціально-економічного розвитку: механізми формування та реалізації (на прикладі …….)
 9. Можливості управління медичним закладом на основі ІТ технологій (на прикладі …….)
 10. Розвиток кар’єри лікарів медичного закладу (на прикладі …….)
 11. Фінансова-економічна основа охорони здоров’я територіальної громади (на прикладі …….)
 12. Напрямки удосконалення механізмів розвитку лікаря (на прикладі …….)
 13. Публічне управління розвитком персоналу в сучасному медичному закладі (на прикладі …….)
 14. Організаційно-економічні аспекти удосконалення медичної галузі (на прикладі …….)
 15. Можливості місцевих бюджетів щодо фінансового забезпечення медичної галузі (на прикладі …….)
 16. Управління персоналом охорони здоров’я України (на прикладі …….)
 17. Удосконалення системи управління медичним закладом в умовах трансформації галузі (на прикладі …….)
 18. Механізм залучення громадських організацій до участі формування змін місцевої сфери охорони здоров’я (на прикладі …….)
 19. Удосконалення механізму реалізації управлінського рішення (на прикладі …….)
 20. Розробка механізмів удосконалення антикризових заходів в медичному закладі (на прикладі …….)