Історія кафедри

Кафедру організації вищої освіти, управління охороною здоров’я та гігієни засновано у 1991 році, коли було створено курс підвищення педагогічної майстерності при кафедрі соціальної медицини на факультеті удосконалення лікарів Донецького державного медичного інституту ім. М. Горького (зараз Донецький національний медичний університет).

Її першим завідувачем стала професор Гаріна Майя Григорівна. З 2002 року по теперішний час кафедру очолює доктор наук з державного управління, професор, заслужений лікар України Лобас Віталій Михайлович. За роки його керівництва істотно розширилося коло завдань, що вирішуються колективом кафедри. У різні роки її існування на кафедрі працював та працює високопрофесійний професорсько-викладацький состав.

У складі кафедри – 18 науково-педагогічних співробітників, зокрема 4 доктори наук, професори, 8 кандидатів наук, доцентів. Окрім штатних співробітників кафедри лекції читають та проводять практичні заняття організатори охорони здоров’я з великим досвідом практичної роботи. Кваліфікація викладацького складу кафедри організації вищої освіти, управління охороною здоров’я та гігієни дозволяє організовувати як безперервну післядипломну освіту для всіх категорій слухачів, так і для професорсько-викладацького складу університету та студентів.

У 2014 році з початком військового конфлікту на Донбасі разом з Донецьким національним медичним університетом кафедра була переміщена на підконтрольну України територію, де зараз має розташування у двох містах: м. Краматорську та м. Маріуполі. В цей період відбулося об’єднання кафедри з кафедрами соціальної медицини та гігієни. Окрім традиційної післядипломної освіти (професійна перепідготовка, стажування, цикли тематичного удосконалення, спеціалізації) керівників, лікарів медичних закладів, лікарів-інтернів різних спеціальностей («Медицина», «Педіатрія», «Стоматологія», «Фармація, промислова фармація») на об’єднаній кафедрі здійснюється підготовка студентів 1- 6 курсів, де викладаються наступні дисципліни:
Історія медицини;
Соціальна медицина, організація охорони здоров’я;
Економіка охорони здоров’я;
Громадське здоров’я;
Гігієна та екологія;
Гігієна у фармації та екологія;
Охорона праці в галузі;
Безпека життєдіяльності: основи біоетики та біобезпеки (змістовий модуль «Безпека життєдіяльності»);
Підготовка офіцерів запасу галузі знань «Охорона здоров’я» (змістові модулі «Основи медичного забезпечення населення і військ», «Військова гігієна»),

Функціонує безперервна професійна освіта з питань організації та управління охороною здоров’я, вищої освіти, сучасного менеджменту, підприємництва, маркетингу, управління персоналом, правовими питаннями в медичній галузі, гігієни, громадського здоров’я тощо. За період з 2015 року на кафедрі було проведено післядипломне навчання понад 1000 чоловік слухачів-лікарів (керівників, лікарів, середні медичні працівники) та понад 400 чоловік викладацького составу медичного університету.

З 2018 року за ініціативою завідувача кафедрою було відкрито нову, окрему освітню програму – 281. 01 Публічне управління та адміністрування у галузі охорони здоров’я, за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування, галузі знань 28 Публічне управління та адміністрування, кваліфікація: Магістр публічного управління та адміністрування у галузі охорони здоров’я.

В даний час одним з найважливіших напрямків діяльності кафедрального колективу є розробка організаційних та методичних заходів, які передбачають надання методичної допомоги регіональним органам охорони здоров’я з питань вивчення діяльності медичних установ та стану громадського здоров’я населення, розробки стратегічних напрямів розвитку охорони здоров’я.