Методичний супровід освітніх програм

ТЕРМІН НАВЧАННЯ: 2020-2022 НАВЧАЛЬНІ РОКИ

Докладніше

РОБОЧІ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

ДЗПН1 ІСТОРІЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

ДЗПН2 МЕДИЧНА СТАТИСТИКА

ДЗПН3  МЕТОДОЛОГІЯ І МЕТОДИКА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

ДЗПН4 ПУБЛІЧНА КОМУНІКАЦІЯ І ДІЛОВА МОВА У ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ

ДЗПН5 ПРАВО В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ

ДЗПН6 ПСИХОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ

ДЗПН7 ІНОЗЕМНА МОВА В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ ТА АДМІНІСТРУВАННІ

ДППН1 ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

ДППН2 ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА І ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ

ДППН3 УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНИМИ СИСТЕМАМИ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

ДППН4 УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ І КОМУНІКАЦІЯМИ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

ДППН5 ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА І ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СФЕРОЮ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

ДППН6 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ

ДППН7 РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ СФЕРОЮ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

СИЛАБУСИ

ДЗПН3  МЕТОДОЛОГІЯ І МЕТОДИКА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДЗПН1 ІСТОРІЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

ДЗПН4 ПУБЛІЧНА КОМУНІКАЦІЯ І ДІЛОВА МОВА У ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ

ДЗПН5 ПРАВО В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ

ДЗПН7 ІНОЗЕМНА МОВА В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ ТА АДМІНІСТРУВАННІ

ДППН1 ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

ДППН2 ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА І ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ

МЕТОДОЛОГІЯ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

ТЕРМІН НАВЧАННЯ: 2021-2023 НАВЧАЛЬНІ РОКИ

Докладніше

РОБОЧІ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

ОСНОВИ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ І КОМУНІКАЦІЯМИ В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ

ПРОЄКТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ

ПРАВО В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ

СИЛАБУСИ

ДЗПН 2 ПУБЛІЧНА КОМУНІКАЦІЯ І ДІЛОВА МОВА У ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ

ДЗПН 4 ПСИХОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ

ДЗПН 5 ІНОЗЕМНА МОВА В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ ТА АДМІНІСТРУВАННІ

ДППН1  ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

ДППН2 ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА І ПУБЛІЧНИЙ ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

ДППН3 УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНИМИ СИСТЕМАМИ В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ ТА АДМІНІСТРУВАННІ

ДППН5 ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА І ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СФЕРОЮ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

ДППН7 РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ СФЕРОЮ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

ДППН8 МЕТОДОЛОГІЯ ТА МЕТОДИКА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА І

ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА ІІ