Науково-дослідна робота кафедри

Основні напрямки науково-дослідної роботи кафедри:

  • виконання науково-дослідних тем з актуальних проблем управління охороною здоров’я, соціальної медицини, гігієни;
  • наукова співдружність в організації роботи наукових шкіл, здатних створити інноваційне середовище, інноваційні продукти і технології та сприяння впровадженню їх в практику;
  • участь академічного персоналу кафедри у наукових, науково-практичних конференціях та семінарах України та за кордоном

Наукові теми кафедри

  1. 0119U0014444 – «Дослідження медико-соціальних моделей управлінської діяльності у лікувальних закладах в умовах реформування системи охорони здоров’я», характер НДР – прикладне дослідження, термін виконання 2019 –2021 рр.

Керівник науково-дослідної роботи – Лобас В.М, професор, д-р наук з держ. упр., завідувач кафедри організації вищої освіти, управління охороною здоров’я та гігієни

  1. 0120 U 103121 – «Оцінка показників здоров’я населення урбанізованих територій у взаємозв’язку з медико-соціальними та еколого-гігієнічними чинниками для розробки та впровадження профілактичних заходів», характер НДР – прикладне дослідження, термін виконання 2020-2022рр.

Керівник науково-дослідної роботи – Лобас В.М, професор, д-р наук з держ. упр., завідувач кафедри організації вищої освіти, управління охороною здоров’я та гігієни

Результати за тематикою науково-дослідної роботи кафедри оприлюднюються у вигляді публікацій у періодичних наукових виданнях, міжнародних наукометричних базах Scopus, Web of Science Core Collection, патентів, свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір, підручників, навчальних посібників, монографій, а також у формі проведення наукового консультування підприємств, установ


ЗВІТ З НДР 0119U0014444 2019-2020 років

ЗВІТ З НДР 0119U0014444 2020-2021 років

ЗВІТ З НДР 0120 U 103121 2020-2021 років