Програми професійного розвитку

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ТА ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДНМУ

2021-2022 н.р.

 

Мета: формування (удосконалення) професійно-педагогічної компетентності викладача медичного університету та\або набуття нових компетентностей, які свідчать про здатність особи реалізовувати функції науково-педагогічного працівника (управлінську, організаційну, навчально-методичну, науково-методичну тощо) та види навчальної, методичної, наукової, виховної, соціальної тощо роботи у медичному університеті.

Вимоги:  ОП враховують цільові аудиторії слухачів, професійні інтереси та потреби, а також професійний стандарт на групу професій «Викладачі закладів вищої освіти» (наказ Мінекономіки від 23.03.2021 р. № 610).

У змісті програм враховано нормативні, методичні документи ДНМУ, які є основною для організації освітнього процесу, діяльності всіх структурних підрозділів університету.  В основних тематичних модулях програм розглядаються особливості і умови використання нормативно-методичних документів у професійній діяльності викладача медичного університету.

Навчальна платформа GoogleClass для реалізації програми підвищення кваліфікації викладачів у медичному університеті є важливим засобом формування професійної компетентності викладачів з використанням інструментів Google у мережній підтримці варіативних тематичних модулів програми.

 

  • «Педагогіка вищої медичної школи»

 

Цільова аудиторія: викладачі, що мають стаж  НП діяльності – до 3 років\ не проходили курси підвищення кваліфікації для викладачів вищої школи\ проходили понад 6 років. Тривалість програми: 180 год. (6 кр. ECTS) з атестацією. Форми навчання: дистанційна

 

  • «Педагогічні технології у вищій медичній освіті: управління якістю»

Цільова аудиторія:  НПП, що мають досвід роботи у вищій школі, проходять строкові курси підвищення кваліфікації. Тривалість програми: 180 год. (6 кр. ECTS) з атестацією.  Форми навчання: дистанційна

 

Програми професійного розвитку НПП

 

«Методика акредитаційної експертизи освітньої програми у медичному університеті», «Методика розробки і оцінювання  ОП»

«Моніторинг якості освітньої діяльності і освітньої програми»

Цільова аудиторія: декани факультетів (їх заступники), керівники відділів, завідувачі кафедр, учбові доценти, гаранти освітніх програм, групи забезпечення спеціальностей, НПП. Тривалість програми: 1-2 кредити ECTS (30\60 годин) за дистанційною формою навчання.