Загальна інформація про склад кафедри

На кафедрі організації вищої освіти, управління охороною здоров’я та гігієни працюють 18 науково-педагогічних співробітників, зокрема 4 доктори наук, професори, 8 кандидатів наук, доцентів.

Кафедра є випусковою для спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування».

Кафедра забезпечує окремі компоненти освітньо-професійних програм на всіх спеціальностях ДНМУ.

До освітнього процесу залучені провідні фахівці у галузі охорони здоров’я Донецької області:
Стельмашонок А.Г. – начальник відділу навчальних закладів, післядипломної освіти, мобілізаційної роботи, ресурсного та правового забезпечення департаменту охорони здоров’я Донецької облдержадміністрації
Мезенцева О.Ю. – голова Асоціації молодших медичних спеціалістів Донецької області