Методичний супровід освітньої програми

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Докладніше

2019-2021

СТАТИСТИКА

РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА ТА МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

РОЗРОБКА І ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ

УПРАВЛІННЯ СФЕРОЮ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ

МЕТОДОЛОГІЯ ТА МЕТОДИКА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ


2020-2022

ДЗПН1 ІСТОРІЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

ДЗПН2 МЕДИЧНА СТАТИСТИКА

ДЗПН3  МЕТОДОЛОГІЯ І МЕТОДИКА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

ДЗПН4 ПУБЛІЧНА КОМУНІКАЦІЯ І ДІЛОВА МОВА У ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ

ДЗПН5 ПРАВО В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ

ДЗПН6 ПСИХОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ

ДЗПН7 ІНОЗЕМНА МОВА В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ ТА АДМІНІСТРУВАННІ

ДППН1 ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

ДППН2 ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА І ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ

ДППН3 УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНИМИ СИСТЕМАМИ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

ДППН4 УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ І КОМУНІКАЦІЯМИ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

ДППН5 ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА І ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СФЕРОЮ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

ДППН6 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ

ДППН7 РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ СФЕРОЮ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

СИЛАБУС

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ