Напрями діяльності кафедри

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ

 • Забезпечення підготовки здобувачів ступеню магістра за освітньою програмою «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ У ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я», галузі знань 28 Публічне управління та адміністрування, спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування, другий рівень вищої освіти.
 • Викладання дисциплін освітньо-професійних програм підготовки фахівців за спеціальностями «Медицина», «Педіатрія», «Стоматологія», «Фармація» галузі знань «ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я».
 • Фахове удосконалення, підвищення кваліфікації і розвиток професійних компетентностей керівників закладів охорони здоров’я Донецької області.
 • Забезпечення методичного супроводу безперервного професійного розвитку лікарів – керівників закладів охорони здоров’я Донецької області.
 • Організація курсів підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників за програмами «ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ШКОЛИ»», «ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ВИЩІЙ МЕДИЧНІЙ ОСВІТІ: УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ» і реалізація програми професійного розвитку керівників «МЕТОДИКА АКРЕДИТАЦІЙНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ У МЕДИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ».
 • Робота над комплексною темою кафедри  “Дослідження медико-соціальних моделей управлінської діяльності у лікувальних закладах в умовах реформування системи охорони здоров’я” (0119 U001444).
 • Проведення науково-дослідницької роботи за сферою професійних інтересів викладачів і групи забезпечення спеціальності.
 • Підготовка нормативних документів за напрямами діяльності університету:

♦ Положення про проєктну і групу забезпечення спеціальності, гаранта освітньої програми у Донецькому національному медичному університеті (наказ № 328 від 01.06. 2020 р.)

♦ Положення про атестацію здобувачів вищої освіти та роботу екзаменаційної комісії зі спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування у Донецькому національному медичному університеті» (наказ № 390 від 30.06. 2020 р.)

♦ Положення про кваліфікаційну роботу з галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» освітнього ступеню магістра (для спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування) (наказ № 335 від 01.06. 2020)

♦ Положення про виробничу практику зі спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування, галузі знань 28 Публічне управління та адміністрування у Донецькому національному медичному університеті (наказ №336  від 01.06. 2020)

♦ Положення про порядок розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм у Донецькому національному медичному університеті тощо

 • Підготовка навчально-методичного і інформаційного забезпечення освітньої програми «Публічне управління та адміністрування у галузі охорони здоров’я».
 • Розробка і реалізація програм моніторингових досліджень якості освітнього процесу і якості освітньої програми за участі внутрішніх і зовнішніх стейкхолдерів.
 • Організація роботи наукових студентських гуртків, наукових конференцій, круглих столів інших науково-методичних і комунікаційних заходів.
 • Реалізація освітнього онлайн-проекту «Стоп COVID-19» спільно із Обласним центром екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
 • Участь у реалізації проєкту «Спроможна мережа закладів охорони здоров’я Донецької області» (2018) для спільної реалізації низки завдань щодо поліпшення якості медичних послуг і підготовки керівних кадрів для регіону.