Зауваження та пропозиції

Шановні стейкхолдери (здобувачі вищої освіти, випускники, керівники закладів охорони здоровя)!

Кафедра організації вищої освіти, охорони здоров’я та гігієни запрошує Вас до експертизи освітньої програми «Публічне управління та адміністрування у галузі охорони здоров’я», яка є у вільному доступі на веб-сторінці ДНМУ https://dnmu.edu.ua/osvitno-profesijna-programa-publichne-upravlinnya-ta-administruvannya-u-galuzi-ohorony-zdorovya-osvitnij-stupin-riven-magistr/

Будемо вдячні Вам за зауваження, пропозиції та побажання, які врахуємо у процесі підготовки нової редакції освітньої програми відповідно до прийнятого Стандарту вищої освіти 281 Публічне управління та адміністрування.

Адреса для листування: kafedra.ooz@dnmu.edu.ua