Зауваження та пропозиції

Шановні стейкхолдери (здобувачі вищої освіти, випускники, керівники закладів охорони здоровя !

Кафедра організації вищої освіти, охорони здоров’я та гігієни запрошує Вас до експертизи освітньої програми «Публічне управління та адміністрування у галузі охорони здоров’я», яка є у вільному доступі на веб-сторінці ДНМУ https://dnmu.edu.ua/osvitno-profesijna-programa-publichne-upravlinnya-ta-administruvannya-u-galuzi-ohorony-zdorovya-osvitnij-stupin-riven-magistr/

Будемо вдячні Вам за зауваження, пропозиції та побажання, які врахуємо у процесі підготовки нової редакції освітньої програми відповідно до прийнятого Стандарту вищої освіти 281 Публічне управління та адміністрування.

Адреса для листування: kafedra.ooz@dnmu.edu.ua